Veysel’in Yolu ve Nevruz Ateşi

T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Veysel’in Yolu” Projesi kapsamında düzenlenen sempozyumun açılış töreninde saygı duruşu ve İstiklal Marşından sonra protokol konuşmaları ve plaket töreni yapıldı.

Açılış konuşmasında “Âşık Edebiyatının duayen hocalarından Prof. Dr. Umay Günay, Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, Prof. Dr. Ali Yakıcı, Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu, Prof. Dr. Öcal Oğuz ve adını sayamayacağım pek çok, Âşık Edebiyatı ve Âşık Veysel gibi önemli âşıklar üzerine özgün çalışmalar yapmış öğretim üyesi, bilim insanı ve araştırmacının üniversitemizde bir araya gelmiş olmasından mutluluk duymaktayım” diyen Rektör Prof. Dr. Erhan Özden, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi adına yakışır biçimde yapılan bilim ve sanat etkinliklerinin özenle süreceğini vurguladı.

Açılış töreninin ardından Âşıklık Geleneği Topluluğu’nun lebdeğmez vb. geleneğe bağlı uygulamalarının gerçekleştirildiği konser ilgiyle izlendi. Ayrıca, “Renklerin İçindeki Işık: Âşık Veysel” konulu resim sergisi ve “Âşık Veysel Eserleri Yapay Zeka Destekli Engelsiz Sergi Görsel-Dokunsal- Betimleme” dikkat çeken uygulamalar olarak çok beğenildi.

Sempozyum bünyesinde Türkî Cumhuriyetlerden gelen öğretim üyeleri, yazar ve sanatçılar, Sempozyuma katılan bilim insanları ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Öğrencileriyle Üniversitenin Yunus Emre Sevgi Meydanı’nda Nevruz ateşi yakılıp Nevruz kutlamaları yapıldı.

Birinci gün akşamı Müzik ve Şiir Yarışması ödül takdimleri Nida Ateş Konseri MGÜ THM İcra Topluluğu- MGÜ Türk Dünyası Müzik Topluluğu konserleriyle, ikinci gün akşamı Türk Dünyasından Âşıkların Katılımıyla gerçekleştirilen Âşıklar Şöleni ve ‘Dünya Sesi Âşık Veysel’ konseri sempozyumu renklendiren etkinliklerdi.

1. Uluslararası Bilim Sanat ve Toplumda Âşıklık Geleneği ‘Âşık Veysel’ Sempozyumu oturumlarının gerçekleştiği altı salona son dönem Anadolu Âşıklık Geleneğini yaşatan ve hepsi de Hakk’ın rametine kavuşmuş olan usta âşıkların adlarını: Âşık Şeref Taşlıova Salonu, Âşık Veysel Salonu, Âşık Yaşar Reyhanî Salonu, Âşık Davut Sularî Salonu, Âşık Murat Çobanoğlu Salonu ve Çevrim İçi bildiriler için de Âşık Daimî Salonu olarak verilmesi takdirle karşılandı.

İki Panel ve 33 oturumda gerçekleştirilen sempozyum bünyesinde özgün bildiriler sunuldu.

Prof. Dr. Umay Günay’ın oturum başkanlığını yaptığı ‘Tükenmez Hazine Âşık Veysel’ adlı ilk panelde; Prof. Dr. Saim Sakaoğlu: “Âşık Edebiyatının Önemli Sorunları”, Prof. Dr. Ali Yakıcı: “Âşıklık Geleneğinin Sürdürülebilir Olmasında Örnek Bir Rol Model Âşık Veysel”, Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu: “Cumhuriyet Döneminin Dede Korkut’u: Âşık Veysel”, Doç. Dr. Hafız Kerimov: “Anadolu-Azerbaycan Ozan-Âşık Geleneği Bağlamında Âşık Veysel’in Yaratıcılığı” adlı bildirilerini sundular.

Prof. Dr. Gökhan Ekim’in oturum başkanlığını yaptığı ‘Âşıklık Geleneği ve Âşık Veysel’ adlı ikinci panelde de; Prof. Dr. Abdullah Akat: “Doğu Karadeniz’de Âşıklık Geleneği”, İhsan Öztürk: “Âşık Veysel’in Uzun İnce Yolundaki Önemli Kilometre Taşları”, Bayram Bilge Tokel: “Kadim Geleneğin Modern Zirvesi: Âşık Veysel” konulu bildirilerini sundular. Mehmet Özbek’in sempozyum kitabında yer alacak bildirisinin adı ise: “Türk Âşık Müziğinin Özellikleri” idi.

Gazetemiz yazarlarından Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Yardımcı’nın oturum başkanlığı da yaptığı Yaşar Reyhanî Salonunda sunduğu: Kadın Âşıklarda Âşıklık Geleneklerinden Rüya Sonrası Âşık Olma (Bade İçme) konulu bildirisi dikkat çeken bildirilerdendi.

Sunulan diğer bildirilerden bazıları ise:

Prof. Dr. Attila Özdek-Öğretim Gör. Gökhan Kulay: “Âşık Veysel ve Sazı Üzerine Tespitler”,
Doç. Dr. Caner Yedikardeş: “Âşık Veysel’in Gözlerinden Yansıyan Işık: Sanatın Sınırsızlığı,
Dr. Sacide Çobanoğlu:
“Âşık Veysel Poetikasında Albert Camus’nun Saçma Etiği Bağlamında Halkbilimsel Temellendirme”,
Dr. Öğr. Üyesi Esra Uslu: “Dil ve Edebiyat Ders Kitaplarında Yer Alan Âşık Veysel Şatıroğlu İle Metinlerde Psikolojik Sağlamlık ve Bibliyoterapi”,
Arş. Gör. Yakup Esenboğa: “Çukurova Bölgesi Âşıklık Geleneğinde Âşık Ferrahî’nin Yeri”,
Hayrettin İvgin: “Âşık Veysel’in Ölümünün Ardından Şiir Yazdırdığım Âşıklar”,
Prof. Dr. Feyzan Göher Balçın: “Sibirya’dan Anadolu’ya Âşık Sazının Mukaddesliği”,
Doç. Dr. Yegane Hüseynova:
“Hayatı Kalp Gözüyle İzleyen Şairler”,
Dr. Esra Çam: “Harezm Bölgesi Bahşılık Geleneğinin Güncel Durumu Üzerine Bir Değerlendirme”,
Prof. Dr. Selçuk Peker-Miyase Güzel:
“Kadın Âşıkların Şiirlerine Eleştirel Söylem Analizi İle Bir Bakış”,;
Doç. Dr. Haktan Kaplan-Prof. Dr. Selçuk Peker: “Türk Âşıklık Geleneği İçerisinde Kadın Âşıklar Üzerine Bazı Değerlendirmeler”,
Yavuz Ertürk:
“Âşık Veysel’in Şiirlerinde Eşyanın Hikmeti”,
Dr. Öğr. Üyesi Latife Özcan: “20. Yüzyıl Âşıklık Geleneğinin Temsilcisi Âşık Şeref Taşlıova’nın Şiirlerinin Sosyolojik Eleştiri Kuramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi”,
Arş. Gör. Tolgahan Tiktaş-Barış Alçay:
“Kiziroğlu Mustafa Bey Eseri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Âşık Dursun Cevlanî ve Murat Çobanoğlu Örneklemi”,
Eray Yıldız: “Âşık Atışmasında Göstergebilimsel Çözümleme Âşık Şeref Taşlıova ve Âşık Murat Çobanoğlu Örneği”,
Prof. Dr. M. Mete Taşlıova:
Ankara Âşık Fasılları ve Gençlik Parkı Âşıklar Kıraathanesi”,
Dr. Öğr. Üyesi Bora Yılmaz: Âşık Veysel’in Şiirlerinde İrfan Anlayışı ve Arayışı”,
Prof. Dr. Dilek Yalçın Çelik:
“Âşık Veysel’in Şiirleri Üzerinden Atatürk Devriminin Özelliklerini Değerlendirmek”,
Doç. Dr. Zeki Gürel: “Âşık Veysel ve Bolu”, Necdet Kurt: “ÂşıkVeysel’in Anadolu Dışındaki Bilinirliği ve Etkisi”,
Dr. Öğr. Üyesi Nevriye Yıldırım:
“Bir İletişim Aracı Olarak Müziğin Toplum Mühendisliği Bağlamında Kullanımı”,
Prof. Dr. Burhan Yılmaz: “Âşık Veysel Şiirinde Söz ve Görüntü”,
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Avşar:
“Reşadiye Yöresine Ait Deli Şükrü Türküsü Ekseninde Deli Şükrü’nün Tarihi ve Efsanevi Kişiliği Üzerine Mülahazalar”,
Tülin Şimşek: “Annelik Rolünün Sivaslı Kadın Âşıkların Türkülerine Yansımaları”,
Dr. Öğr. Üyesi İhsan Koluaçık:
Türk Sinemasında Âşık Veysel İmgesi”,
Prof. Dr. İrfan Karaduman: “Anadolu’da Âşıklık Geleneği İçinde Veyselleşme; Âşık Piranî Örneği”,
Prof. Dr. Nedim Bakırcı:
Âşık Veysel’in Şiirlerinde Gönül Mazmunu”,
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Sarı Bayer: “Âşık Veysel Şiirlerinde Renk Unsurları”,
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Çiftlikçi-Fatih Bilikan:
“Âşık Veysel’de Medeniyet Aşkı”,
Prof. Dr. Ali Kafkasyalı: “Nazım Hikmet’in Sanatında Türk Halk ve Âşık Edebiyatı’nın Yeri”, Gündüz Şatıroğlu: “ Âşık Dedem Veysel”,
Prof. Dr. Armağan Elçi:
“Anadolu Aleviliğinde Cem Âşıklığı/Zakirliği”,
Prof. Dr. Feyzan Balçın: “Ozanlık Geleneğinin Menbaı: Eski Türk İnancı ve Kamlar (Şamanlar)”,
Dr. Öğr. Üyesi Zeki Akçam:
“Âşık Tarzı Şiir Geleneği ve Kıbrıslı Âşık Kenzî”,
Dr. Öğr. Üyesi Atila Kartal: “Âşık Veysel’in Şiirlerinde Semantik Analiz: İki Kapılı Bir Handa Yol ve Yolculuk”,
Esra Öz:
“Âşıklık Geleneğinde Kadın Âşıklar”
Dr. Doğan Kaya: Kültürümüzde Sahiplenilen Türküler Problemi”,
Prof. Dr. Merdan Güven:
“Âşık Veysel’e Yapılan Eleştiriler Hakkında Birkaç Not”,
Doç. Dr. İlhame Gesebova: Âşık Veysel ve Âşık Elesger Yaratıcılığında Kadın Obrazı”.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Asyabahis
bahsegel giriş
bahsegel giriş
betmarlo giriş
casibom giriş
jojobet
lidyabet giriş
lidyabet
betmoon
betnano
asyabahis
bahigo
bahigo
bahigo
bahiscom
bahiscom
belugabahis
belugabahis
betcup
betpark
betroad
bets10
bettilt
betvole
casibom
casinomaxi
casinoper
cratosslot
dinamobet
dinamobet
dinamobet
goldenbahis
grandpashabet
holiganbet
hovardabet
imajbet
interbahis
jojobet
limanbet
limanbet
makrobet
mariobet
mariobet
mariobet
matbet
meritking
mobilbahis
mostbet
nakitbahis
ngsbahis
ngsbahis
ngsbahis
onwin
onwin
onwin
onwin
paribahis
paribahis
paribahis
perabet
perabet
perabet
piabet
pinup
pulibet
redwin
1xbet
sahabet
sekabet
setrabet
slotbar
superbahis
timebet
tipobet
tipobet
tumbet
vdcasino
vevobahis
Abdulla62630105
asyabahis
betcup
betorspin
betpark
betpark
betpas
betpas
betper
betper
betsat
betvole
casinovale
dinamobet
dumanbet
elexbet
elitbahis
extrabet
extrabet
favoribahis
gobahis
goldenbahis
gorabet
hilbet
hilbet
ikimisli
ikimisli
interbahis
jasminbet
klasbahis
klasbahis
kordonbet
kralbet
kralbet
ligobet
limanbet
limanbet
mariobet
markajbet
marsbahis giriş
matadorbet
matadorbet
meritking
milanobet
milanobet
milosbet
milosbet
mostbet
mostbet
mrbahis
mrbahis
neyine
noktabet
norabahis
oleybet
onbahis
orisbet
xslot
superbetin
tarafbet giriş
tulipbet giriş
padisahbet
padişahbet
palacebet
palacebet
perabet
perabet
pinup
pokerbeta
polobet
polobet
pusulabet
pusulabet
redwin
redwin giriş
vdcasino
venüsbet
grandpashabet
supertotobet giriş
tipobet giriş
vdcasino giriş
betcup giriş
sekabet giriş
romabet
romabet
sahabet
savoybet
savoybet
savoybetting
tipobet
tulipbet
Deneme bonusu
Deneme bonusu veren siteler
Deneme bonusu veren siteler
avcılar escort
esenyurt escort
bahçeşehir escort
beylikdüzü escort
bakırköy escort
halkalı escort
şirinevler escort
şişli escort
istanbul escort
esenyurt escort
avcılar escort
tarafbet
betist giriş
showbet
xslot giriş
favorislot
barn festival
pragmatic slot oyunları
radissonbet
egt oyna
betmarlo
floating dragon oyna
bonus hunt" rel="dofollow">bonus hunt">bonus hunt
aresbet
tombala oyna
wild wild riches oyna
betibom
dog house megaways
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
wild west gold oyna
markaj giriş
trwin giriş
altıncasino
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
sugar rush oyna
hiperwin
sweet bonanza oyna
diyarbet
diyarbet
mrbahis
favorislot
markaj giriş
trwin
big bass bonanza oyna
gates of olympus oyna
egt oyna
favorislot
markaj giriş
trwin
betingo
bahisbudur
casi pol
casipol giriş
casipol giriş
casipol
casipol
romabet
mrbahis
casipol şikayetvar
casipol giriş
casipol twitter
casipol şikayet
casipol
casipol güncel giriş
casipol güncel
casipol giriş
casipol girişi
erzurum escort
Pendik Escort
pendik escort
ultrabet