Savunmaya Özgürlük Platformu kuruldu: Savunma mesleğine yönelen saldırılar karşısında gücümüzü birliğimizden alacağız

T24 Haber Merkezi

Adalet İçin Hukukçular, Çağdaş Hukukçular Derneği, Demokrasi İçin Hukukçular, Hukukçu Dayanışması, Katılımcı Avukatlar, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği ve Toplumsal Hukuk’tan oluşan Savunmaya Özgürlük Platformu kuruldu. Platform, “5 Nisan Avukatlık Günü’nde, birlikteliğimizden aldığımız güçle omuz omuza direneceğimiz bir savunma hakları mücadelesini örgütlemeye tüm meslektaşlarımızı çağırıyoruz” açıklamasında bulundu.

Platform, kuruluşunu açıkladığı basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

“Her geçen gün baskı ve zorun tırmandırıldığı, yargı mekanizmasının tüm gövdesiyle siyasal iktidara bağlandığı, hukuk güvencesi ilkesi yerine keyfiliğin norma dönüştüğü  bir dönemden geçiyoruz. Avukatlar olarak bu ağır şartlar altında bir yandan mesleğimizi icra etmeye çalışıyor, diğer yandan toplumun devrimci, demokrat, yurtsever yahut en geniş tanımıyla muhalif tüm kesimleri gibi bizler de bu saldırı dalgasından her gün nasibimizi alıyoruz.

Avukatın müvekkiline gözaltında susma hakkını hatırlatması, hapishaneleri “ısrarla” ziyaret etmesi gibi mesleki faaliyetlerinin kriminalize edilmesinin yanında, bugün müvekkilinin cezaevi hesabına “para yatırmak”, “kitap göndermek” gibi etkinlikler suçlama konusu olabilmektedir. Siyasi operasyonlar kapsamında gözaltına alınan kişilere “avukatını nereden buldukları”, banka hesapları üzerinden gönderdikleri avukatlık vekalet ücretleri dahi isnada dönük ifade sorusu olarak yöneltilmeye başlanmıştır. Gözaltı takipleri, hapishane ziyaretleri, savunma dilekçe ve/veya beyanları, işkence ve kötü muameleye ilişkin açıklamalar örgütsel bağlantı izafıyla karşılaşmaktadır.

“Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını kullanmak isteyen meslektaşlarımız işkence ile gözaltına alındı”

Henüz 2 gün önce Çağlayan Adliyesi’nde ve Van ilinde Van halkının iradesinin gasp edilmesine karşı toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını kullanmak isteyen meslektaşlarımız keyfi şekilde engellenmek istendi ve işkence ile gözaltına alındı. Şubat ayında masumiyet karinesi, avukatın müvekkiliyle özdeşleştirilmesi yasağı gibi en temel ilkeler göz ardı edilerek meslektaşlarımız Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı, Seda Şaraldı ve Didem Baydar Ünsal tutuklandı. Hemen ardından Antalya’dan meslektaşımız Av. Şüheda Ronahi Çiftçi de tutuklandı. Meslektaşlarımızın tutuklanma gerekçeleri farklı olsa dahi her iki örnekte de ana akım medyaya haklarında asılsız bilgiler servis edildi, hedef gösterildiler, linç edilmek istendiler.

Avukatlığa yönelen saldırıların yeni olmadığını elbette biliyoruz. Daha önce de onlarca meslektaşımız gözaltı, tutuklama, soruşturma, sürgüne maruz kaldı ve onlarca meslektaşımız katledildi. Meslektaşlarımız defalarca mesleki faaliyetleri nedeniyle hedef alındı. Bu anlamda bugün yaşananların dönemsel olmadığını biliyoruz. Aksine bağımsız savunma, bağımsız avukatlık, sosyal, siyasal ve ekonomik olarak uzunca bir süredir tehlike altında. Avukatlık mesleği, bir bütün olarak tehlike altında ve toplumsal işlevinden arındırılmak istenmekte!

“Bizleri hedef alan saldırıların esasında muhalefeti hedef alan saldırılarla iç içe geçtiğinin bilincindeyiz”

Bizler, avukatlık mesleğini toplumsal mücadelenin yanında, halkların, ezilenlerin, muhaliflerin, yoksulların hak ve özgürlüklerini koruma ve güçlendirme çabasıyla yürüten avukatlarız. Bu anlamda bizleri hedef alan bu saldırıların esasında toplumsal muhalefeti hedef alan saldırılarla iç içe geçtiğinin bilincindeyiz. Mesleğimizin temel prensiplerini koruma ve saldırıların en doğrudan hedefi haline gelmiş meslektaşlarımızla dayanışma mücadelesini memleketin genelindeki adalet mücadelesinden ayrıksı görmüyoruz. Her geçen gün daha da sertleşen bu iklimde bir araya gelerek direnç göstermek ve mücadele etmekten başka bir çıkış olmadığını çok ama çok iyi biliyoruz.

Tam da bu ihtiyaçların bir sonucu olarak bizler farklı hukuk kurumlarında hak mücadelesi yürüten avukatlar olarak bu mücadeleyi büyütecek bir adım alarak 5 Nisan 2024 Avukatlar Günü’nde Savunmaya Özgürlük Platformu’nun kuruluşunu duyurmaktan onur duyuyoruz. Bu platformun, savunma mesleğine yönelen saldırılar karşısında gücünü birliğinden alan bir kalkan oluşturabilmesini ama aynı zamanda toplumun geniş kesimlerinin savunma hakkının da bir güvencesi olabilmesini umuyoruz.

Ne yapmalı?

Bu koşullar altında, hem mesleki haklarımızda, hem de bir bütün olarak temel hak ve özgürlüklerimizde direneceğiz! Kendisini direnme hakkının kullanımıyla inşa eden insan haklarında direneceğiz! Ulusal ve Uluslararası kazanımlarımızda direneceğiz! Meslek kuruluşlarımızda direneceğiz!

Avukatların savunma dokunulmazlığında, bağımsız savunma hattında direneceğiz!

Avukatlık mesleğinin korunma mekanizmalarında, Avukatlık Kanunu’nda, Turin İlkeleri’nde, Havana Kuralları’nda, Morelia Şartı’nda direneceğiz!

Avukatın savunduğu hakkın toplumsal savunmanın kendisi olduğu adil bir ceza adalet sisteminin kurulması için direneceğiz!

Avukat haklarının daha güçlü kazanımlarla taçlandığı normatif düzenlemelerin ihdası için direneceğiz!

Avukatların mesleki faaliyetleri sebebiyle suçlanmaması, ve tutuksuz yargılanma ilkesinde direneceğiz!

Savunmayı Savunacağız!

Barolarımız ve barolar Birliğini bu yönde etkin mücadeleye çekeceğiz!

Bu minvalde, dayanışmayı ve mücadeleyi büyütmek üzere avukatlık mesleğine dönük saldırılara karşı birlikte durmak gerektiği bilinciyle bir araya gelerek “Savunmaya Özgürlük Platformu ” kuruluşumuzu ilan ederiz.

5 Nisan Avukatlık Günü’nde, birlikteliğimizden aldığımız güçle omuz omuza direneceğimiz bir Savunma Hakları mücadelesini örgütlemeye tüm meslektaşlarımızı çağırıyoruz.

Yaşasın Dayanışma!

Savunmayı Savunuyoruz

Savunmaya Özgürlük Platformu”

 

           

           

           

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx