Yine Refah Partisi’nden mülteci açıklaması: Tuzak kuruluyor

Yine Refah Partisi Dış Münasebetlerden Sorumlu Genel Lider Yardımcısı Doğan Bekin, kamuoyunda tartışmalara neden mülteciler konusuna ait açıklamada bulundu.
Ayrıştırıcı ve ötekileştirici sistemlerle sığınmacı sıkıntısına tahlil ortaya koymak yerine, tarihî bağları da göz önüne alarak “iyi komşuluk” ilgileri çerçevesinde; uzlaşıcı usullerle bu sorunun üstesinden gelmenin mümkün olduğunu söyleyen Bekin, hususa ait şunları kaydetti:

“Son devirde göçmen bağlamında, ülkemiz matrisine içinden çıkılması güç yeni bir girift sorunun daha eklemlenmeye çalışıldığını görmek mümkündür. Ortadoğu coğrafyasında karşılıklı ortak jeopolitik menfaatlerimizi koruyacak ve ileriye yönelik münasebetleri geliştirecek siyasetleri ön plana alacak doğrultuda mülteci sıkıntısına makul tahliller ortaya koymamız gerekir. Gerginliğe neden olabilecek kriz sistemleriyle sığınmacı meselesini tahlile kavuşturma isteği yeni problemleri da beraberinde getirebilir. Şu da bir gerçektir ki, Türkiye, Suriye ve Irak hudutlarında kabile ve akraba bağlantılarını de dikkate alarak daha yapan metotlarla sığınmacı meselesinin tahlile kavuşturulması, ileride müspet sonuçları da beraberinde getirmesi kuvvetle mümkündür. Elbette ki Türkiye’nin toprak bütünlüğüne halel getirmeye yönelik her türlü ayrıştırıcı teşebbüs, güvenlik ve istikrarı bozma konusundaki hareket izharının görmezden gelinmesi ve tolere edilmesi asla mümkün olmasa gerek.”

“Sığınmacı gerginliğinin gerisinde ABD var”

Türkiye’de sığınmacılar üzerinden çıkarılmaya çalışılan gerginliğin gerisinde, ABD’nin Kuzey Doğu Suriye’de terör örgütü PYD’nin faaliyetlerini unutturma uğraşının olduğunun altını çizen Bekin, “ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren SDG’ye, daima stratejik askeri teçhizat ve gereç dayanağı vermesi gelecekteki istikrarsızlığın da altyapısını oluşturmaya yöneliktir. İleride bu yapılanmanın barışçıl gayelere yönelik olmasını düşünmek çok safdillik olsa gerek. Suriye’de kendi stratejik çıkarlarını maskelemeye çalışan ABD’nin son gelişmelerde adım adım amacına ulaşmakta olduğunu görmek mümkündür. İşte bu noktada, birtakım ferdî aksilikleri öne sürerek Türkiye’nin yumuşak karnını oluşturan ‘göçmen politikası’ üzerinden farklı etnisiteleri topyekûn ötekileştirmeye yönelik siyasetlerin ihdas edilerek algıya yönelik gündem oluşturulmaya çalışılması hiç elbet Kuzey Doğu Suriye’deki PYD, YPG ögelerinin ana gövdesini oluşturduğu SDG’nin faaliyetlerini unutturmaya yönelik sinsi planın bir parçasıdır” Sözlerini kullandı.

“Sınırda geçişlerin engellenmesi hayati ehemmiyet taşımaktadır”

AK Parti Hükümetinin, ‘düzensiz göç’ ü oluşturan yasa dışı geçişler konusunda gerekli önlemleri almasının hayati ehemmiyet taşıdığını da vurgulayan Bekin, “Diğer yandan ise, Türkiye’ye ekonomik açıdan artı katkı sağlayan ve değerli yatırımlara imza atan yabancı asıllı kişi ve kuruluşların da bu kefeye sokularak çeşitli yollarla huzursuz edilmeye çalışılmaları Türkiye’ye yarardan çok ziyan verebilecek bir davranış biçimidir. Bilhassa Batı’da Müslümanlara karşı başlatılan etnik ayrıştırma ve İslamofobi anlayışlı siyasetlerinin tepe yaptığı bir devirde, bu ve gibisi siyasetlerin sadece oy devşirme ismine Türkiye’ye aplike edilmeye çalışılması uzun vadede Türkiye’ye yarardan çok ziyan verebilir. Sonuç olarak, yıllarca konut sahipliği yaptığımız savaş mağdurlarının tekrar ülkelerine geri dönerken onları ötekileştirerek değil, barışçıl, yapan, birleştirici siyasetlerle ve kardeşlik ruhuyla geri göndermemiz ileriye yönelik Türkiye’nin Kuzey Suriye’de oluşturmaya çalışacağı siyasetlerin uygulanmasında büyük değer kesp edecektir” açıklamasında bulundu.