Varlık Barışı uygulamasının detayları muhakkak oldu

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında, Birtakım Varlıkların İktisada Kazandırılması Hakkında Genel Bildiri yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanlığı, geçtiğimiz haftalarda maddeleşen Varlık Barışı uygulamasının işleyişine açıklık getirdi.

Geçtiğimiz haftalarda TBMM’de maddeleşen Varlık Barışı düzenlemesi ile yurt dışı ve yurt içi varlıkların bildirim ve beyanla kayda alınması imkanı getirilmişti. Düzenlemeden yararlanmak için son gün 31 Mart 2023 olarak belirlendi.

31 MART 2023′ E KADAR BEYANDA BULUNULACAK

Buna nazaran gerçek ve hükmî bireyler, kurumlar vergisi kanununa eklenen ilgili kararlara paralel olarak yurt dışı ve yurt içi Varlık Barışı uygulamasından 31 Mart 2023’e kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirim yahut beyanda bulunmak suretiyle yararlanabilecekler. Sözcü’de yer alan habere nazaran, bu varlıklara ait olarak vergi dairelerine rastgele bir beyanda bulunulmayacak. Bildirimler, yetkili kılınmış vekiller yahut yasal temsilciler tarafından da yapılabilecek.

Tebliğe nazaran bankalar, kendilerine bildirilen varlıklara ait olarak bu varlıkların pahası üzerinden 30 Eylül 2022 tarihine kadar yapılan bildirimler için yüzde 1, 1 Ekim 2022 tarihi ila 31 Aralık 2022 tarihi ortasında yapılan bildirimler için yüzde 2, 31 Mart 2023 tarihine kadar yapılan bildirimler için yüzde 3 oranında vergiyi peşin olarak tahsil edecek. Ayrıyeten bildirimi izleyen ayın on beşinci günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bağlı bulundukları vergi dairesine ödenecek.

Buna nazaran, 2022 Ağustos ayında 5 milyon TL karşılığı döviz bildiriminde bulunan gerçek bir kişinin, tıpkı ay içerisinde bildirdiği fiyatı 2,5 milyon TL’ye düşürmek ya da 7,5 milyon TL’ye çıkarmak istemesi halinde birinci bildirimine ait düzeltme bildirimi vermesi gerekecek.

VERGİ ORANI YÜZDE 0

Bildirim mühleti sona erdikten sonra bildirimlere ait yapılan düzeltme talepleri dikkate alınmayacak. 31 Mart 2023 tarihine kadar yapılan bildirimlerin bu tarihten sonra düzeltilmesi mümkün olmayacak.

Yurt dışında bulunan ve husus kapsamında bildirime mevzu edilen varlıkların, Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlardaki hesaplara transfer edildiği yahut yurt dışından getirilerek bu hesaplara yatırıldığı tarihten itibaren en az bir yıl müddetle bu hesaplarda tutulması halinde, bildirilen varlıkların kıymeti üzerinden unsur kapsamında uygulanması gereken vergi oranı yüzde 0 olarak dikkate alınacak.

Bildirime mevzu varlıkların; bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi yada transfer edilmesi, tarh edilen verginin müddetinde ödenmesi, varlıkların defter tutan mükelleflerce yasal defterlere kaydedilmesi ve bu değerler için pasifte özel fon hesabı açılması, bu fon hesabının ve varlıkların 2 yıldan evvel işletmeden çekilmemesi ve fon hesabının sermayeye ek dışında öteki bir gayeyle kullanılmaması halinde beyana bahis fiyatlara ait hiçbir suretle vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacak.