E-başvuru ile ilgili önemli uyarı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu son günlerde çeşitli haber sitelerinde ve sosyal medya mecralarında Sigortacılık ve Özel Emeklilik E-başvuru Sistemi hakkında bir takım yanlış bilgiler verilerek, vatandaşları yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunulduğu konusunda vatandaşları uyardı.

Uyarıda Sigortacılık ve Özel Emeklilik E-başvuru Sistemi’nin sigorta şirketleri veya emeklilik şirketleri ile sigortalı/katılımcılar arasında yaşanan uyuşmazlıklara ilişkin başvuruların Kurumca hızlı ve kolay bir şekilde değerlendirilebilmesini teminen kurulduğu belirtilerek, “Bu kapsamda, E-başvuru sistemi sigortalı/katılımcıların sigorta/emeklilik şirketlerine yönelik cayma, iptal, ayrılma vb. taleplerinin yerine getirildiği bir talep yönetim sistemi olmayıp, ilgili şirkete yapılan başvuru sonrasında yaşanabilecek uyuşmazlıkların değerlendirildiği bir platformdur. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun özel hukuk kurallarına tabi olarak kurulan poliçe/sözleşmelere ilişkin cayma, iptal, ayrılma vb. işlemlerin gerçekleştirilmesine aracılık etmek gibi bir fonksiyonu bulunmamaktadır. Bu itibarla, E-başvuru sistemine başvuru yapılmadan önce, ilgili şirkete sigortalı/katılımcı tarafından talebin iletilmiş olması ve bu talep sonrasında taraflar arasında bir uyuşmazlığın doğmuş olması gerekmektedir” denildi.

Diğer taraftan, Sigortacılık ve Özel Emeklilik E- başvuru sisteminin bir talep yönetim sistemi olarak tanıtılarak, sigortalı/katılımcıların yanlış yönlendirildiği ve bu nedenle E-başvuru sisteminde aşırı yoğunluk yaşandığının belirtildiği açıklamada “Hem gerçekten uyuşmazlıkların değerlendirilmesi amacıyla başvuran sigortalı/katılımcıların mağduriyetlerine sebebiyet veren hem de sistemin işleyişini tehlikeye sokan sorumlular hakkında yetkili makamlar nezdinde gerekli işlemler başlatılacaktır” denildi.